Impressum

Plavi Planet d.o.o.
Sjedište: Brijezi 12, 20247 Žuljana
MB: 060159712
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, plaćen u cijelosti
Uprava: Anto Vuković, direktor
OIB: 64989546958
Sjedište banke: Privredna banka Zagreb d.d., Račkog 6, 10.000 Zagreb
Žiroračun: 2340009-1110219145
IBAN: HR4423400091110219145
SWIFT CODE: PBZZGHR2X